Robert Skeřil

Pracoval jsem 13 let na ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) v Brně na oddělení ochrany čistoty ovzduší. Zabýval jsem se analýzou a hodnocením dat o kvalitě ovzduší, především pak v krajích Jihomoravském, Zlínském a Vysočině. Avšak v rámci ČHMÚ jsem se podílel i na mezinárodních projektech, jako např. Twinningový projekt pro implementaci legislativy ovzduší, rozvoje měřicí sítě a přípravu plánů na zlepšení kvality ovzduší v Srbsku. Dále spolupracuji na rozvoji metody analýzy zdrojů znečištění ovzduší např. s americkou EPA (Environmental Protection Agency). Lze tedy říci, že v ovzduší nejsem nováček a mám přehled o „dění“ v problematice nejen na malém brněnském rybníčku, ale i kousek dál za lesem.

Avšak hned na úvod zde chci podotknout, že jde o můj soukromý blog – veškeré názory a interpretace na tomto blogu jsou pouze mé vlastní, nejedná se o oficiální vyjádření ČHMÚ k daným tématům. Všechna použitá data pocházejí z portálu ČHMÚ, popř. z informačního systému kvality ovzduší.