Prach

„Rekordy“ PM10 první poloviny roku 2017

O teplotních rekordech slyšel asi každý. ČHMÚ je sleduje, a pravidelně se v médiích dovídáme, kde byl pokořen nějaký ten teplotní rekord. Ale jak je to např. s koncentracemi prachu? Má prašnost také své rekordy? A byly tento rok překonány? V maximech nebo v minimech? Více v článku …

Má, ale samozřejmě nejsou tak profláklé, jako teploty, navíc mohou stavět na významně kratších řadách … přesto se lze na první polovinu roku 2017 podívat i z pohledu „koncentračních“ rekordů pro PM10.

V Brně je nejlépe využít stanici Brno – Tuřany – jednak je krásně otevřená do všech směrů a reprezentuje pozadí pro celé Brno, ale především … je zde již 20 letá řada automatického měření PM10. Z tohoto hlediska je výjimečná. Přesto existují lidé, kteří ČHMÚ žádají její posunutí či zrušení. Zřejmě neměří dostatečně vysoké koncentrace škodlivin dle představ oněch lidí.

Ale zpět k rekordům a srovnání 1. poloviny roku 2017 s 20-letou řadou PM10. Trochu vysvětlení k následujícímu obrázku – ono svislé šrafování zobrazuje 95% interval spolehlivosti – jednoduše řečeno v 95 % případů se koncentrace v tento den dlouhodobě (1996 – 2016) pohybují právě v tomto rozmezí. Světlebéžové tečky jsou dosažená maxima či minima v letech 1996 – 2016. Černá křivka ukazuje vývoj letošních průměrných denních koncentrací PM10 s dosaženými rekordy vyznačenými bodově (červeně jsou maxima, modře jsou minima).

Z grafu vyplývá, že hned ze začátku roku padl jen „rekord“ v oblasti nízkých koncentrací. Pak ale začalo úřadovat počasí, zhoršené rozptylové podmínky, a také dálkový transport. Koncentrace tak v 5 dnech během ledna a února dosáhly na svá dvacetiletá maxima, a vytvořily nové „rekordy“. Po zlepšení meteorologické situace dochází okamžitě k výraznému poklesu koncentrací. Ty se již od druhé poloviny února drží na nízkých hodnotách (u spodní hodnoty intervalu spolehlivosti). A pokořují opět rekordy v nízkých koncentracích.

Sečteno a podtrženo, za první polovinu roku 2017 bylo V Brně – Tuřanech překonáno 3x více rekordů z hlediska minimálních koncentrací PM10, než tomu bylo v případě rekordů „maximálních“. Z toho vyplývá, že situace vůbec není tak zlá, jak je často prezentována. Pokud tedy nejsou zhoršené rozptylové podmínky, koncentrace spíš prolamují rekordní hodnoty minim.

Jen pro srovnání uvedu i lokalitu Brno – Zvonařka, která doposud v roce 2017 nejvíce krát překročila hodnotu imisního limitu (co to znamená je vysvětleno v předchozím článku).

K dnešnímu dni došlo v lokalitě Brno – Zvonařka k 33 překročením hodnoty imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10. Kromě jednoho překročení v březnu došlo ke všem ostatním pouze v lednu a únoru !!! Poslední den s koncentrací PM10 nad 50 µg∙m–3 nastal 14. 3. (průměrná denní koncentrace PM10 byla 14. 3. rovna 51,5 µg∙m–3). Tato lokalita má k dispozici pouze desetiletou řadu (2007 – 2016), přesto je s čím srovnávat (kromě srpna, kdy je kvůli pravidelným kalibracím naměřeno málo dat).

I zde je patrné, že během epizody zhoršených rozptylových podmínek prolomila tato lokalita několik rekordů „maximálních koncentrací“. V druhé polovině února dochází bez ohledu na další vlivy (doprava, staveniště trafo stanice) ke stejnému zlomu, jako v Tuřanech – zkrátka se zlepšily rozptylové podmínky a koncentrace dramaticky poklesly. Od té doby pokořily velké množství rekordů „minimálních“ koncentrací. A na závěr byl prolomen opět jeden „maximální“ rekord … pokud se dá koncentraci 25 µg∙m–3 říkat rekord 🙂 … ale v červnu na Zvonařce očividně ano.

Takže jak je to v polovině roku s ovzduším v Brně z hlediska prašnosti PM10? Dalo by se říct, že po špatném začátku se jedná o velmi dobrý rok. Nicméně pokud ještě 3x přesáhne průměrná denní koncentrace PM10 na Zvonařce hodnotu 50 µg∙m–3 (v Brně – Tuřanech 7x !!), dojde k překročení limitu, a všude zase uslyším, že je to v Brně s ovzduším horší než v Ostravě, a že za všechno může doprava. Jestli tomu tak doopravdy je, to se budu snažit postupně osvětlit dále.

Tento článek je takové první lákadlo ke kapitole prach, kterou budu v průběhu prázdnin postupně zveřejňovat na tomto blogu. Hezkou dovolenou všem! 🙂

Oštítkováno , , ,

Okomentujte článek ...