Nezařazené

Proč začínám s blogem o ovzduší

O tom, že začnu psát blog o ovzduší jsem uvažoval již nějakou dobu. Důvodem je má práce, a vlastně i koníček – měření kvality ovzduší, analýza a interpretace dat, vrtání se v číslech, snaha o pochopení souvislostí. A vzhledem k tomu, že se poslední dobou ve veřejném prostoru vyskytují spíše neinterpretace, či slušně řečeno zavádějící interpretace dat o kvalitě ovzduší, rozhodl jsem se pokusit se o co nejlepší analýzu ovzduší v Brně a Jihomoravském kraji a výsledky prezentovat veřejně i k diskuzi.

Zjednodušeně řečeno, podobně jako Saturnin si s dědečkem hlavního hrdiny založil Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru, já zkusím založit Kancelář pro uvádění příběhů o ovzduší na pravou míru. Pro mladší generaci, neznalou Zdeňka Jirotky, je to český prapůvod „Myth Busters“ 😊.

Pracuji už více než 10 let na ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) v Brně na oddělení ochrany čistoty ovzduší. Zabývám se analýzou a hodnocením dat o kvalitě ovzduší, především pak v krajích Jihomoravském, Zlínském a Vysočině. Avšak v rámci ČHMÚ jsem se podílel i na mezinárodních projektech, jako např. Twinningový projekt pro implementaci legislativy ovzduší, rozvoje měřicí sítě a přípravu plánů na zlepšení kvality ovzduší v Srbsku. Dále spolupracuji na rozvoji metody analýzy zdrojů znečištění ovzduší např. s americkou EPA (Environmental Protection Agency). Lze tedy říci, že v ovzduší nejsem nováček a mám přehled o „dění“ v problematice nejen na malém brněnském rybníčku, ale i kousek dál za lesem.

Avšak hned na úvod zde chci podotknout, že veškeré názory a interpretace na tomto blogu jsou pouze mé vlastní, nejedná se o oficiální vyjádření ČHMÚ k daným tématům.

V posledních měsících se v Brně hodně rozvířila debata o smogových situacích, a kdo resp. co za to může. Z úst některých lidí zaznívá, že za veškeré znečištění v Brně může doprava (někdy jsou schopni slevit na 90 %). Člověk se tak i ve strategických dokumentech může setkat s větou typu: „Vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Brně je doprava, …“. Suché konstatování, aniž by bylo uvedeno, o které škodliviny se jedná, na základě jakých analýz je toto tvrzení založeno, jestli se myslí opravdu znečištění (imise) nebo znečišťování (emise) atd. V jednom z dalších příspěvků se určitě zastavím právě u rozdílu zněčištění a znečišťování, které se často plete.

Černo-bílá interpretace problematiky ovzduší (zvláště některými lidmi …) je dalším důvodem, proč jsem se rozhodl psát tento blog. Mám Brno rád a chci, aby vzkvétalo a zároveň mělo kvalitní ovzduší. Toho lze dosáhnout pouze tak, že se provede detailní analýza dat, na kterou navážou dobře cílená opatření. A nic není jenom černé, nebo jenom bílé, zvláště když se jedná o něco tak „nehmatatelného“, jako je ovzduší a v něm obsažené škodliviny.

Velmi dobrá příležitost k analýze příčin smogových situací byla začátkem roku při velmi vysokých koncentracích prašnosti v ovzduší. A přestože ČHMÚ zastupitelstvu Brna nabízelo spolupráci a přípravu studie (jak z meteorologického hlediska příčin smogových situací, tak z hlediska kvality ovzduší), k realizaci nedošlo … <povzdech> Jen pro srovnání, rovněž ve Vídni byly začátkem roku velmi vysoké koncentrace prašnosti (jaká to náhoda) – avšak vídeňský magistrát si analytickou studii zadal, a mimo jiné byli k diskuzi přizváni i zástupci ČHMÚ. Pro hodnocení pak byla použita i data měřená na území ČR, aby informace o důvodu této epizody byly co nejpřesnější, a přijatá opatření co nejadresnější </povzdech>.

V tomto blogu chci tedy rozebírat jednotlivé situace a jevy, které se v ovzduší vyskytují, ukázat je na reálně naměřených datech na brněnských, resp. jihomoravských stanicích, a na základě analýz se pokusím situaci vyhodnotit. Pokusím se vše co nejvíce vysvětlit, aby byly k dispozici fakta a ne dojmy.

Netvrdím, že mám patent na veškerou modrost, a proto vítám debatu a diskuzi k problematice. Myslím si, že pouze diskuze nad reálnými daty a pečlivá analýza mohou vést k odhalení problémů, ne neustále opakovat, že za všechno v celém Brně může jenom doprava.

Co se týče témat, jako první lehce naťuknu 2 kontroverzní témata – smogové situace (jsou teď „in“) a překračování limitů (protože často se plete, co a jak se vlastně překračuje). Nebude to do hloubky, pouze pro představu, a postupně se obojí pokusím rozebrat důkladněji.

Dále už budu postupovat trochu systematičtěji, tak aby vše bylo co nejlépe srozumitelné, a aby zbylo co nejméně prostoru k zavádějícím informacím. A teď už hurá na smog.

Okomentujte článek ...